Hosting xanh

NukeViet CMS miễn phí

NukeViet CMS cài sẵn (Xem Demo)
Tên miền miễn phí (.vnn.asia) hoặc tên miền riêng.
Giao diện đi kèm: Mặc định
Dung lượng lưu trữ: 200 MB
Băng thông: 20 GB
Máy chủ: Cloud Hosting Việt Nam

Kích hoạt trong 12 giờ

        Đăng Ký

MyBB Forum miễn phí

 MyBB Forum cài sẵn (Xem Demo)
Tên miền miễn phí (.vnn.asia) hoặc tên miền riêng.
Giao diện đi kèm: Mặc định
Dung lượng lưu trữ: 200 MB
Băng thông: 20 GB
Máy chủ: Cloud Hosting Việt Nam

Kích hoạt trong 12 giờ

      Đăng ký

Wordpress Blog CMS miễn phí

 Wordpress Blog CMS cài sẵn (Xem Demo)
Tên miền miễn phí (.vnn.asia) hoặc tên miền riêng.
Giao diện đi kèm: Mặc định
Dung lượng lưu trữ: 200 MB
Băng thông: 20 GB
Máy chủ: Cloud Hosting Việt Nam

Kích hoạt trong 12 giờ

        Đăng Ký

PhpBB Forum miễn phí

 PhpBB Forum cài sẵn (Xem Demo)
Tên miền miễn phí (.vnn.asia) hoặc tên miền riêng.
Giao diện đi kèm: Mặc định
Dung lượng lưu trữ: 200 MB
Băng thông: 20 GB
Máy chủ: Cloud Hosting Việt Nam

Kích hoạt trong 12 giờ

      Đăng Ký